หน่วยรับเข้า หรือ Input ทำหน้าที่ รับโปรแกรม ข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์แล้วส่งไปที่หน่วยความจำเพื่อเตรียม ประมวลผล หน่วยรับเข้าแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้ เช่น
1. อุปกรณ์รับเข้าแบบกด ยกตัวอย่างเช่น แผงแป้นอักขระ นิยมเรียกว่า คีย์บอร์ด ใช้พิมพ์คำสั่ง ข้อมูลเข้าไป เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมี
คีย์บอร์ดส่วนใหญ่ทุกยี่ห้อมีการทำงานคล้ายกันจะทำงานพื้นฐานเหมือนกัน เพียงรุ่นใหม่ๆ จะมีปุ่มเพิ่มขึ้นเพื่อทำงานพิเศษ เช่น เรียกเมนูได้ เพิ่มลดเสียงได้แต่หลักการทำงานจะมีพื้นฐานเหมือนกัน ส่วนภาษาสามารถควบคุมได้ด้วยโปรแกรม

2. อุปกรณ์รับเข้าแบบชี้ตำแหน่ง ที่เราคุ้นเคยกันก็คือ เมาส์ มีอยู่ 2 แบบ คือ
2.1 แบบทางกล ที่ใช้ทำงานทั่วไปจะมีลูกกลิ้งกลมๆ อยู่ด้านใต้ตัวเมาส์ หลักการทำงาน เมื่อเคลื่อนเมาส์ไปลูกกลิ้งจะเคลื่อนที่ตามแนวแกน x แกน y เวลาสั่งงานก็จะชี้ไปที่สัญลักษณ์รูป ที่นิยมเรียกว่า ไอคอน ทำให้สะดวกและไม่ต้องจำคำสั่งมากมายก็สามารถสั่งงานได้

2.2 แบบใช้แสง จะอาศัยหลักการส่งแสงลงไป บนแผ่นรองเมาส์ตามแนวแกน x แกน y เมื่อเคลื่อนที่ไปจะมีแสงตัดผ่านตารางและสะท้อนกลับขึ้นมาให้ทราบตำแหน่งการ เคลื่อนที่ แต่แผ่นรองเมาส์ควรสะท้อนแสงได้ดี เมาส์ชนิดนี้ไม่มีลูกกลิ้งอยู่ด้านใต้
ส่วนช่องทางการเชื่อมต่อปัจจุบันมีช่องทางในการเชื่อมต่อที่เรียกว่าพอร์ตจะมีอยู่ 2 ชนิด ทั้งคีย์บอร์ด และเมาส์
– พอร์ตแบบ PS/2 นี้จะมีลักษณะหัวกลมบน
– พอร์ตแบบ USB จะเป็นหัวแบน เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่กว่าทำให้ส่งข้อมูลได้ดีกว่า

2.3 แทร็กบอล จะอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก ลักษณะจะเป็นลูกบอลกลมอยู่ภายในเบ้าตรงบริเวณแผงคีย์บอร์ด ใช้งานโดยหมุนลูกกลมไปในทิศทางที่ต้องการ ตัวควบคุมเมาส์ (Mouse Pointer) จะเคลื่อนที่ตามไปคล้ายกับเมาส์

2.4 แท่งชี้ส่วนควบคุม เรียกว่า Track Point ลักษณะเป็นแท่งพลาสติกหุ้มด้วยยาง จะอยู่ตรงกลางคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊ก เวลาใช้งานจะโยกแทร็กพอยต์ไปในทิศทางที่เราต้องการ

2.5 แผ่นรองสัมผัส (Touch pad) จะเห็นได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก ใช้สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ เวลาใช้านก็จะแตะไปที่แผ่นรองที่เรียกว่า Pad นี้ แล้ว ก็จะสามารถคลิกหรือดับเบิลคลิกได้ที่ไอคอนของโปรแกรม

2.6 ก้านควบคุม (Joy Strick) นิยมใช้กับเกมคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบกราฟิก เมาส์พอยต์เตอร์กลายเป็นตัวผู้เล่น เวลาใช้งานจะโยกก้านควบคุมไปในทิศทางที่ต้องการ

3 อุปกรณ์รับเข้าแบบปากกา อุปกรณ์เหล่านี้จะมีรูปร่างเหมือนปากกา แต่มีแสงที่ปลาย ส่วนใหญ่จะไปใช้สำหรับงานกราฟิกที่ต้องการวาดรูปแผนผังงานออกแบบ เพราะจะสะดวกรวดเร็วขึ้น

3.1 ปากกาแสง (Light Pen) อุปกรณ์ชนิดนี้จะไวต่อแสงสามารถวาดรูปได้แล้วยังสามารถทำได้เช่นเดียวกับ เมาส์ นำไปชี้ตำแหน่งบนจอภาพเพื่อสั่งงานได้อีกด้วย โดยมีปลายสายเชื่อมต่อเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาหรือปาล์มทอป

3.2 เครื่องอ่านพิกัด (Digitizing Tablet) หรือเรียกว่า แผ่นระนาบกราฟิก จะเป็นอุปกรณ์รับเข้าที่มีส่วนประกอบ 2 ชิ้น ชิ้นแรกเป็นกระดานแบบสี่เหลี่ยมที่มีเส้นแบ่งเป็นตารางของเส้นลวดที่ไวต่อ การสัมผัสสูง ชิ้นที่สองเป็นปากกาที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งหรือวาดรูปบนกระดานอุปกรณ์ชนิดนี้ มักใช้ในการออกแบบรถยนต์หรือหุ่นยนต์

4 อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส หรือเรียกว่า ทัชสกรีน เป็นจอพิเศษ เป็นจอพิเศษโดยเมื่อมีการเลือกตำแหน่งที่ถูกเลือก จะแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปยังโปรแกรมที่หน้าที่แปลคำสั่ง เพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยโปรแกรมเหล่านี้จะเป็นโปรแกรมเฉพาะงาน ไอคอนจะมีขนาดใหญ่เพื่อสะดวกในการเลือกและลดความผิดพลาด ส่วนใหญ่จะใช้ในหน่วยงานให้บริการ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

5 อุปกรณ์รับเข้าแบบกราดตรวจ ยกตัวอย่าง 3 ชนิด ได้แก่
5.1 เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Barcode Reader) เรา จะพบเห็นรหัสแท่ง หรือบาร์โค้ด อุปกรณ์ที่ใช้อ่านบาร์โค้ดเป็นอุปกรณ์เฉพาะ หลักการทำงานเมื่อนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มา แล้วใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดยิงลำแสงไปยังรหัสบาร์ เครื่องจะทำการแปลงรหัสที่ได้เป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วส่งผ่านสายสัญญาณไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้โปรแกรมซึ่งจะต้องสร้างขึ้นเฉพาะนำไปประมวลผล ส่วนใหญ่ใช้ในห้างสรรพสินค้า

5.2 เครื่องกราดตรวจ หรือ เรียกว่า สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือสิ่งพิมพ์โดยใช้หลักการสะท้อนแสง โดยจะต้องมีโปรแกรมช่วยในการแสดงข้อมูล และจัดเก็บด้วย ถ้าจะเลือกซื้อควรเลือกเครื่องที่มีความละเอียด หน่วยเป็นจุดต่อนิ้ว ถ้ามี จำนวนจุดมากจะมีความละเอียดมาก องค์ประกอบอื่นๆ ที่ควรพิจารณาต่อมาคือ ความเร็วในการสแกนภาพ

 

5.3 กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าข้อมูลที่เป็นรูปภาพ กราฟิกที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ หลักการถ่ายจะคล้ายกับกล้องถ่ายภาพทั่วไป แต่ไม่ใช้ฟิล์มจะบันทึกในสื่อเฉพาะ
นอกจากนี้แล้วยังมีอุปกรณ์รับเข้าที่ทำงานเฉพาะสำหรับคนที่มีความบกพร่อง ด้านต่างๆ ด้านการฟัง ด้านสายตา ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์แต่ยังไม่สามารถสนองตอบได้ดีนัก

About kruvoravut

นักเรีย นักเรียน4/2 นักเรียน4/2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s